logo-capesic-3

Les línies programàtiques de la nova Política de Defensa i Seguretat Internacional d’Itàlia

Home Entrades Les línies programàtiques de la nova Política de Defensa i Seguretat Internacional d’Itàlia
Les línies programàtiques de la nova Política de Defensa i Seguretat Internacional d’Itàlia

Les línies programàtiques de la nova Política de Defensa i Seguretat Internacional d’Itàlia

Xavier Servitja Roca Estratègies de seguretat nacional, Europa 09/08/2018 Comments

El 26 de juliol de l’any 2018, la ministra de Defensa italiana, Elisabetta Trenta, va presentar a Roma les línies programàtiques de la nova Política de Defensa i Seguretat Internacional del govern de la República d’Itàlia pels pròxims cinc anys que conduirà, pròximament, a l’elaboració de l’Estratègia Nacional de Seguretat Col·lectiva. Aquesta substituirà el Llibre Blanc per la Seguretat Internacional i la Defensa aprovat pel Consell Suprem Militar en el mes de juliol de l’any 2015 que marca els principis rectors i criteris de l’estratègia italiana en aquesta política vigent fins ara.

Així i en compareixença davant de les comissions de Defensa de la Cambra i del Senat italià, la ministra va exposar els quatre principis bàsics d’actuació de les Forces Armades Italianes: 1. La defensa de l’Estat; 2. La defensa de l’espai Euroatlàntic i del Mediterrani; 3. La contribució a la Pau i Seguretat Internacional; i 4. El suport de les Forces Armades a altres administracions.

Dins d’aquests quatre punts, s’hauria de destacar la introducció del concepte de la Resiliència Nacional en la política de Defensa entesa com aquella capacitat per adaptar-se i resistir enfront de situacions canviants i complexes no esperades o amb poca probabilitat de ser anticipades (cignes negres i grisos) que afecten la seguretat i l’estabilitat interna, per exemple, davant d’amenaces de caràcter híbrid, ciberatacs, desastres naturals o situacions d’emergència i crisi. En relació a aquestes darreres situacions, també es remarca el concepte de Doble Ús de les capacitats de les Forces Armades italianes no només en la seva dimensió militar, sinó que també com a suport al mateix concepte de la Resiliència Nacional integrada dins d’un sistema de seguretat nacional més ampli.

Foto_Italia4

Precisament, això ens porta a una doble interpretació del concepte de la Seguretat Col·lectiva dins de l’estratègia nacional: primer, com a compromís d’Itàlia amb la seguretat dels sistemes d’aliances i organitzacions internacionals a les quals pertany, i segon, com a integració de la política de Defensa i el seu doble ús dins de la seguretat nacional italiana com a bé públic al servei de i per a tots.

Relacionada amb la primera interpretació, destaca el compromís d’Itàlia amb la Política Comú de Seguretat i Defensa europea sent un dels estats impulsors de l’activació de la PESCO (Permanent Structured Cooperation) en el marc de la Unió Europea el 13 de novembre de l’any 2017. Malgrat això, Itàlia reclama que no hi hagi duplicitat de funcions en relació a l’OTAN, l’anomenada “No Duplication, No Competition”. En aquest sentit, la ministra de Defensa també ratifica el paper d’Itàlia com un dels estats membres més implicats amb l’Aliança Atlàntica per garantir la seguretat a la regió Euroatlàntica i implementar les seves tres principals tasques: la defensa col·lectiva, la gestió de crisis i la seguretat cooperativa. Per això, assenyala com a principals prioritats impulsar l’increment de les capacitats de dissuasió i assolir el 2% del PIB destinat a despesa en Defensa.

A més a més, l’escenari d’actuació prioritari per Itàlia s’estableix en el flanc sud i el mar Mediterrani per afrontar l’augment de la inestabilitat regional, les crisis humanitàries existents i les diverses amenaces transnacionals, especialment, insurgències i terrorisme, crim organitzat i tràfics il·lícits, presents en el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà. En aquesta direcció, Itàlia assumeix i ratifica el seu compromís amb totes les missions i operacions internacionals en les quals participa en els diferents teatres d’operacions, sigui sota bandera de les Nacions Unides, de l’OTAN, de la UE o a través d’acords bilaterals amb altres estats. Tanmateix, la ministra també afirma que les missions i operacions seran revisades per destinar més capacitats i recursos a les zones designades com a prioritàries i d’interès nacional en la pròxima Estratègia.

Foto_Italia5

Això podria comportar una política de reubicació i reducció dels efectius a les missions a l’Afganistan per destinar-los a altres teatres d’operacions localitzats en el flanc sud i enfortir les capacitats de les missions i operacions en el mar Mediterrani i el nord d’Àfrica. Actualment, Itàlia té desplegats més de 6000 efectius de les Forces Armades en 31 missions i operacions internacionals a l’Àfrica, Europa i la regió del Mediterrani, l’Orient Mitjà i Àsia (a la taula apareixen registrades 32 missions i operacions perquè encara està inclosa la MIADIT 8 a Palestina donada per finalitzada el 6 de maig de l’any 2018), de les quals 10 es realitzen per iniciativa de la Unió Europea, nou de l’OTAN, quatre de Nacions Unides i vuit més s’executen dins de forces multinacionals o per acords bilaterals amb estats.

Un altre aspecte rellevant de la intervenció de la ministra Trenta, és el compromís per enfortir les capacitats en ciberseguretat de la Defensa italiana a través del recentment constituït Comandament Mixt per les Operacions Cibernètiques, a més d’augmentar la cooperació amb altres administracions i el sector privat i industrial per garantir la seguretat col·lectiva d’Itàlia en el ciberespai. En aquest sentit, resulta interessant remarcar la relació que s’estableix entre la ciberdefensa, les infraestructures crítiques i la seguretat energètica, una altra de les prioritats de la política de Defensa i Seguretat italiana. Així, la política de Defensa haurà d’assegurar la provisió i la distribució d’energia garantint la seguretat de les fonts i línies de transport i dels seus sistemes de control i gestió, aspecte en el qual creix el paper de la ciberseguretat en l’anomenat “paradigma del binomi energy security-cyber security”.

Foto_Italia2

Sobre aquest binomi, esdevé de vital importància la relació que s’haurà d’establir entre la política de Defensa; la indústria militar, de sistemes i TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació); i els programes d’innovació estratègica i investigació. En la nova Estratègia, es promourà, especialment, la investigació i l’avenç tecnològic en Intel·ligència Artificial, tecnologia de sistema de satèl·lits, ciberseguretat, big data i data cloud, Internet of Things (IoT), i blockchain. Per fer-ho efectiu, el ministeri de Defensa es dotarà d’un nou Centre Operatiu amb tres missions principals: 1. La creació, supervisió i suport d’un nou Centre de Coneixement i Alta Especialització constituït pels grups d’investigació de les universitats i la indústria (tant les grans empreses, com les petites i mitjanes); 2. Donar suport a la integració del sector privat i la universitat en la “cadena de valor” de la indústria militar; i 3. Donar suport a la presència de la indústria militar en els mercats internacionals.

En definitiva, s’espera que la nova Estratègia Nacional de Seguretat Col·lectiva italiana sigui una política de Defensa i Seguretat Internacional amb elements continuistes en el seu suport i compromís amb els objectius establerts pels sistemes d’aliances i organitzacions internacionals de les quals forma part Itàlia, acomodant a la PESCO en aquesta, però amb altres elements d’evolució i transformació amb la introducció dels conceptes de la Resiliència Nacional i el Doble Ús de les Forces Armades, una major atenció al flanc sud en les seves missions  i operacions internacionals provocant cert replegament de la seva presència a Àsia, un major èmfasi en el binomi entre ciberseguretat i seguretat energètica, i l’enfortiment de la relació entre Defensa, Indústria i Universitat per afrontar els nous reptes en seguretat i defensa, sobretot en tecnologies disruptives.

Xavier Servitja Roca, Director del CAPESIC

boton_donativo_cat


Foto 1: La ministra de Defensa italiana, Elisabetta Trenta, assisteix a la cerimònia d’avarada del vaixell “Vulcano”, unitat de suport logístic de la Marina Militare, a les drassanes de Muggiano (Itàlia), 22/06/2018 (Font: Ministerio Difesa).

Foto 2: Unitat italiana dins del Grup de Combat multinacional de l’OTAN a Letònia com a part de la missió “Enhanced Forward Presence” (eFP), 18/04/2018 (Font: Ministerio Difesa).

Foto 3: Taula sobre les missions i operacions internacionals en les quals participen les Forces Armades Italianes (Font: Ministerio Difesa).

Foto 4: Sala de comandament i control durant els exercicis militars Joint Starts 2018, 19/06/2018 (Font: Statto Maggiore Difesa).