Avís Legal

Words which dont look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isnt anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary

Home Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB WWW.CAPESIC.CAT

El lloc web www.capesic.cat és propietat de Xavier Servitja Roca (en endavant CAPESIC), amb NIF 39XXXXXXQ i adreça de correu electrònic capesic@capesic.cat, i a través d’aquest es proporciona informació sobre les seves activitats.

L’accés i ús del lloc web atorga a qui el realitza la condició d’usuari i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserva de les presents condicions generals, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no entengués en la seva totalitat les condicions aquí contingudes d’ús o no estigués d’acord amb aquestes, hauria d’abstenir-se d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen únicament i exclusivament per l’ús del lloc web del CAPESIC per part dels usuaris que accedeixen i/o naveguen per www.capesic.cat. Les presents condicions generals s’exposen en totes i cada una de les pàgines del lloc web www.capesic.cat, amb la finalitat que els usuaris tinguin accés a llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

PRIMER.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

La utilització del lloc web del CAPESIC és gratuïta i no requereix el registre previ de l’usuari. En aquells casos que l’accés i/o l’ús de determinats serveis i/o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, seria necessari que aquests acceptessin prèviament la corresponent Política de Privacitat i les Condicions Generals especificades, sense poder accedir-hi sense aquesta acceptació.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeix estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, en el qual l’usuari es compromet a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulneren drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

CAPESIC prohibeix explícitament:

-Realitzar accions que poden produir en el lloc web o a través d’aquest, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany en els sistemes del CAPESIC o de tercers.

-Realitzar sense la seva deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correu massiu (“spaming”) o enviament de grans missatges amb l’objectiu de bloquejar servidors de la xarxa. (“mail bombing”).

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i/o els serveis que s’ofereixen en aquest per la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

CAPESIC podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

SEGON.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en el lloc web han estat elaborats i inclosos pel CAPESIC, utilitzant fonts internes i externes. En aquest sentit, CAPESIC únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

CAPESIC es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. CAPESIC no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figuren a www.capesic.cat.

A més a més, a través del lloc web www.capesic.cat, es poden posar a disposició dels usuaris, serveis gratuïts i/o de pagament oferits per tercers externs, els quals es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis. CAPESIC no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCER-. RESPONSABILITAT

CAPESIC en cap cas serà responsable de:

-Les falles i incidències que poden produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

-De la producció de qualsevol tipus de dada que els usuaris o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.

-De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, directament o a través d’enllaços i links.

CAPESIC es reserva el dret de suspendre l’accés sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins que s’asseguri l’efectiva responsabilitat dels danys que s’hagin pogut produir.

CAPESIC col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències anteriorment indicades en el moment en el qual en tingui coneixement cert que els danys produïts constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUART.- DRETS D’AUTOR I MARCA

CAPESIC és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena, per qualsevol mitjà, de la marca CAPESIC, que inclou el nom i el logotip, menys en cas de consentiment exprés del CAPESIC. Queden reservats tots els drets.

De la mateixa manera, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web www.capesic.cat es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels elements protegits esmentats, menys en el cas del consentiment exprés del CAPESIC.

CAPESIC pot utilitzar fonts externes per l’elaboració dels seus continguts i establir links o hipervincles a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació del contingut referit.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a disposició en el lloc web són propietat de l’usuari qui afirma en el moment d’enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al CAPESIC.

CINQUÈ.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Manresa, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altra jurisdicció que li pugui correspondre.

SISÈ.- MISCEL·LÀNIA

En cas que qualsevol clàusul·la del present document fora declarada nul·la, les demés clàusul·les seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. CAPESIC podrà no exercir alguns dels drets i facultats conferides en aquest document la qual cosa no implicarà en cap cas la renuncia d’aquests, menys en el cas del reconeixement explícit per part del CAPESIC.