logo-capesic-3

Sobre CAPESIC

CAPESIC_paint1

El Centre d’Anàlisi en Política Exterior i Seguretat Internacional de Catalunya (CAPESIC) és un think tank català, transversal, independent i no partidista del sector de les Relacions Internacionals amb base a Barcelona, Catalunya. El CAPESIC és una associació legal inclosa en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 64577.

El CAPESIC té com a principal finalitat la realització d’anàlisis i reports en afers exteriors, defensa, seguretat i política internacional destinats als individus, membres i comitès del Parlament, el govern català, institucions i organitzacions que prenen decisions polítiques sobre aquests temes tant a Catalunya com a l’exterior. A més a més, el CAPESIC té com a un dels seus punts centrals l’anàlisi i avaluació de la política exterior catalana i la projecció global de Catalunya dins del sistema internacional.

Així mateix, des del CAPESIC es pretén donar més pluralitat al sector de les Relacions Internacionals, ajudar a enfortir el camp dels estudis en defensa i seguretat internacional a Catalunya, fomentar la llengua catalana dins dels estudis i les anàlisis en política exterior, seguretat i política internacional i promoure a investigadors i analistes catalans dedicats a aquestes temàtiques.

El CAPESIC està format per analistes, investigadors i una xarxa de col·laboradors de diverses nacionalitats que tenen en el seu punt d’estudi aquelles regions i temes en defensa, seguretat i política internacional que són d’interès per Catalunya, els seus nacionals i residents.

El nom comercial (369.259), el logo i els productes CAPESIC estan protegits per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.

CAPESIC – Centre d’Anàlisi en Política Exterior i Seguretat Internacional de Catalunya

Carrer Llull, 321 (Edifici CINC)

08019 – Barcelona

E-mail: capesic@capesic.cat

Twitter: @CAPESIC_cat

PARTNERSHIPS

Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie (IsAG)

ISAG1L’IsAG és una associació creada l’any 2010 a Roma centrada en els estudis estratègics, geopolítics i en l’anàlisi de la política exterior d’Itàlia. A partir de l’any 2013, l’IsAG és reconegut com a think tank i actor internacional pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació Internacional italià. En aquesta direcció, el think tank actua de manera independent en el camp de la diplomàcia pública fomentant les relacions polítiques, econòmiques i culturals d’Itàlia amb altres estats.

L’IsAG pública la revista acadèmica semestral Geopolitica. A més a més, col·labora amb diverses universitats italianes i participa en l’organització del Màster en Geopolítica i Seguretat Global de la Università Sapienza de Roma.

Web: https://www.isagitalia.org/

Twitter: @IstitutoIsAG

Subscripció al butlletí del CAPESIC

Podcasts