logo-capesic-3

Sobre CAPESIC

El Centre d’Anàlisi en Política Exterior i Seguretat Internacional de Catalunya (CAPESIC) és un e-think tank independent i no partidista del sector de les Relacions Internacionals creat a Barcelona en el mes de setembre de l’any 2016.

El CAPESIC té com a principal finalitat la realització d’anàlisis i reports en afers exteriors, seguretat i política internacional destinats als individus, institucions i organitzacions que prenen decisions polítiques sobre aquests temes tant a Catalunya com a l’exterior.

A més a més, el CAPESIC té com a un dels seus punts centrals l’anàlisi i avaluació de la política exterior i de seguretat catalana dins del sistema internacional. Des del CAPESIC, també s’incentivarà l’organització d’actes públics i privats a Catalunya amb la presència com a ponents d’experts del sector.

Així mateix, des del CAPESIC es pretén donar més pluralitat al sector de les Relacions Internacionals i ajudar a enfortir el camp de la seguretat internacional a Catalunya, fomentar la llengua catalana dins dels estudis i les anàlisis en política exterior, seguretat i política internacional i promoure a investigadors i analistes catalans dedicats a aquestes temàtiques.

El CAPESIC està format per analistes, investigadors i una xarxa de col·laboradors de diverses nacionalitats que tenen en el seu punt d’estudi aquelles regions, temes i afers en seguretat i política internacional que són d’interès per Catalunya, els seus nacionals i residents.

El nom comercial (369.259), el logo i els productes CAPESIC estan protegits per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.

PARTNERSHIPS

Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie (IsAG)

ISAG1L’IsAG és una associació creada l’any 2010 a Roma centrada en els estudis estratègics, geopolítics i en l’anàlisi de la política exterior d’Itàlia. A partir de l’any 2013, l’IsAG és reconegut com a think tank i actor internacional pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació Internacional italià. En aquesta direcció, el think tank actua de manera independent en el camp de la diplomàcia pública fomentant les relacions polítiques, econòmiques i culturals d’Itàlia amb altres estats.

L’IsAG pública la revista acadèmica semestral Geopolitica. A més a més, col·labora amb diverses universitats italianes i participa en l’organització del Màster en Geopolítica i Seguretat Global de la Università Sapienza de Roma.

Web: https://www.isagitalia.org/

Twitter: @IstitutoIsAG